Liserjik Asit ( LSD )

Liserjik Asit ( LSD )

Çalışma zamanı:

Hafta içi 5 gün.


Sonuç verme zamanı:

Ertesi gün saat 10.00'da.


Örnek türü:

İdrar.


Örnek kabı:

Katkısız, sızdırma yapmayan, sıkı kapaklı, tercihen vakumlu idrar kabı.


Örnek miktarı:

20 mL


Çalışma yöntemi:

Homojen Enzim İmmünoassay.


Eşik değer:

0.5 ng/mL.


Red kriteri:

Oda sıcaklığında bekletilmiş, gözetim zinciri formu olmayan, dökülmüş, kapağı açılmış örneklerde çalışılmaz.


Stabilite:

İdrar örneği buzdolabında (2-8°C’de) 7 gün, derin dondurucuda (≤-20°C’de) 1 yıl süreyle saklanabilir. Örneğin yapısını bozmamak için tekrarlanan dondurma ve çözme işlemlerinden kaçınmak gereklidir.


Kullanımı:

Liserjik asit dietilamidin idrarda tespiti için kullanılır. Bir ilk basamak testidir. Onaylanmış analitik bir test sonucunun elde edilmesi için alternatif olarak daha spesifik bir kimyasal metot kullanılmalıdır. Gaz Kromatografi/Kütle Spektrometresi (GC/MS) ve/veya (LCMSMS) Likit Kromotografi/Kütle Spektrometresi tercih edilen bir onaylama metodudur. Herhangi bir uyuşturucu madde test sonucu değerlendirmesinde, bilhassa pozitif test sonucunda klinik görüşler ve profesyonel mukayese göz önünde tutulmalıdır.


Ek Bilgiler:

Liserjik asit dietilamid (LSD) liserjik asit isimli alkaloidin sentetik türevidir ve fungus Claviceps purpurea’nın doğal ürünü olan ergottan elde edilen bir bileşiktir. LSD bilinen en güçlü halüsinojen ajanlardan biridir. Genellikle oral yoldan alınır.

Güçlü bir Merkezi Sinir Sistemi uyarıcısıdır ve LSD intoksikasyonunu stimülan ilaç dozaşımından veya psikozdan ayırt etmek genellikle güçtür. İntoksikasyon genellikle 6-12 saat sürer ve doza bağlıdır. Kullanıcılar, zaman distorsiyonu, görsel distorsiyon ve ses magnifikasyonu veya distorsiyonu gibi algısal değişiklikler yaşarlar.

LSD ekstansif olarak karaciğerde hidroksilasyon ve konjügasyon yoluyla metabolize edilir ve bunun sonucunda inaktif metabolitler olan N-demetil-LSD, hidroksi-LSD, 2-okso-LSD ve 2-okso-3-OH-LSD oluşur. Kullanılan miktar tayininin duyarlılığına bağlı olarak 200–400 µg alındıktan sonra 24-120 saat sonra idrarda LSD pozitif bulunmuştur.

Pozitif test sonucu d-LSD varlığını gösterir; bu sonuç intoksikasyonu göstermez veya ölçmez.